Tjänster & erbjudande

Förändringsarbete

Står er digitala transformation inför utmaningen att skapa ett mer insikt- och datadrivet arbetssätt eller behöver ni stöd i arbetet med strategin? Senaste åren har jag arbetat med att bygga Sveriges idag ledande digitala byrås analysavdelning. Utifrån min erfarenhet bistår jag med konsultation inom erbjudandeutveckling, arbetssätt, processer, verktyg, organisation samt rekrytering.

Områden

 • Arbetssätt, metodik och mallar
 • Erbjudandeutveckling
 • Rutiner för rapportering
 • Rollbeskrivning och rekrytering
 • Organisatoriska kulturella förändringar
 • Föreläsningar

För uppdrag inom digital strategi och förändringsarbete.


Spårning, analys och visualisering

Fler ser betydelsen av ett datadrivet arbetssätt där insikter leder till rekommendationer och åtgärder. Insikter avslöjar dolda trender och ger en riktning om vägen framåt. Arbetet inleds med en genomlysning av hur datat integreras, spåras och rapporteras. Därefter genomförs en nulägesanalys, KPI-strategi, en mätplan som implementeras och en relevant BI-lösning för att visualisera utvald data till rätt person.

Områden

 • Nulägesanalys (genomlysning/hälsokoll)
 • Inventering av Google Analytics inkl. åtgärdsförslag
 • KPI-ramverk (mål, KPI, PI, målsättning, ägare, rutiner)
 • Mätplan inkl. implementation i Google Tag Manager
 • Test och administration i Google Analytics
 • Dashboards i Klipfolio & Tableau
 • Utbildningar i Google Analytics
 • Rapportering/djupanalyser/korrelationsanalyser

Certifierad i Google Analytics Google Analytics Qualified Individual (IQ) och Google Tag Manager.

Kontakta mig för frågor om digital analys, mätplaner och visualisering.


Sökmotoroptimering (SEO) & innehållsoptimering

Sökmotoroptimering är fortfarande en av de mest kraftfulla och kostnadseffektiva marknadskanalerna som existerar. Relevant och bra innehåll har blivit viktigare än någonsin i takt med ökat antal AdBlock-användare. Konkurrensen hårdnar och för att särskilja sig behöver lösningarna implementeras tekniskt korrekt utifrån sökmotorers rekommendationer på hög tillgänglighet likväl som att redaktionellt optimeras för hög synlighet.

Områden

 • On page SEO (teknisk och redaktionell genomlysning)
 • Off site optimering (sökresultat, sociala media)
 • Migreringsstrategi (301-pekning)
 • Löpande rapportering av innehåll/sökord
 • Redaktörsutbildningar-/manualer

Kontakta mig för frågor om sökanalys, sökstrategi samt uppföljning och utvärdering av innehåll.


Research/Digital planning

Idag är möjligheterna att samla relevanta insikter om målgruppens digitala beteende både tillgängligt, omfattande och framförallt ofta gratis. Genom att korrelera verksamhetsdata med externa källor som statistiska byråer, sociala media och webbplatsstatistik skapas nya värdefulla insikter och slutsatser om er bestämda målgrupp.

Områden

Kontakta mig för frågor om digital planning, research, kanalstrategi etc..

Föreläsningar

Min passion för datadriven utveckling har genom åren förmedlats på en rad seminarier och event som ex. Nordic Intranet Summit, Episerver-dagarna, Marknadschefsdagarna, nätverksträffar, interna frukostseminarier, samt externt hos kunder.

Exempel på ämnen

 • Always in Beta, om datadriven utveckling
 • Så byggdes Creunas analyserbjudande
 • Hur utvärderar man ett intranät?
 • Arbeta smartare med hjälp av business intelligence
 • Så följer du upp och utvärderar ert innehåll

Kontakta mig för frågor om föreläsningar och utbildningar.


Är du ute efter något som inte finns beskrivet ovan? Hör av dig så återkommer jag direkt.