Använd Klipfolio som beslutstöd

Behovet av att synliggöra en fullständig bild över hur digitala kanaler, kundresor och KPI:er presterar i realtid, oavsett industrivertikal eller typ av lösning växer. I takt med att fler kvalificerade och kostnadseffektiva verktyg etablerar sig på marknaden blir skälen att inte använda dem allt färre. Ett av dessa verktyg…

Läs mer

Visualisera er data — 5 rekommendationer

Idag finns en mängd rådata tillgängligt bara några knapptryckningar bort. Möjligheten att förklara vad denna data egentligen berättar är avgörande för den löpande utvecklingen. Visualiseringar hjälper oss att tydligare kommunicera komplex rådata på ett mer transparent sätt genom strategisk rådgivning. Ingen hinner manuellt exportera data från den mängd datakällor som…

Läs mer