Mät tillväxt och lojalitet med Net Promotor Score (NPS)

De flesta företag arbetar utifrån strategin att långsiktiga kundrelationer och hög upplevd nytta bygger stark kundlojalitet. Hållbara lösningar, en tydlig omnikanalstrategi, automatiserad marknadsföring och ett innehåll som engagerar är alla medel för att bibehålla denna lojalitet. Givetvis kan lojalitet definieras för varje digital kanal och aggregeras till ett samlat index…

Läs mer