Hållbar digital utveckling

Idag är konkurrensen allt större för företag som satsar digitalt, vilket innebär att möjligheterna att differentiera sig i samma utsträckning som tidigare minskar. Kravet på “time to market” ökar samtidigt som toleransnivån för lösningar som inte håller måttet är lågt hos användarna. Det krävs idag mer av digitala tjänster än…

Läs mer

Mät tillväxt och lojalitet med Net Promotor Score (NPS)

De flesta företag arbetar utifrån strategin att långsiktiga kundrelationer och hög upplevd nytta bygger stark kundlojalitet. Hållbara lösningar, en tydlig omnikanalstrategi, automatiserad marknadsföring och ett innehåll som engagerar är alla medel för att bibehålla denna lojalitet. Givetvis kan lojalitet definieras för varje digital kanal och aggregeras till ett samlat index…

Läs mer