Håller ni jämna steg med Google?

Google har inte helt utan konkurrens tvingats hålla en aggressiv innovativ linje för att behålla sin ställning som marknadsledande. Om er framgång står intimt knuten till de tjänster som Google tillhandahåller står du samtidigt inför en hög risk om ni inte lyckas springa i samma utvecklingskurva. I en undersökning på uppdrag av Econsultancy 2014 tillfrågades 600 byråer och företag om deras digitala satsningar där 63% angav att de kommer öka satsningarna på SEO och 74% lyfte satsningar på content marketing. Samtidigt säger 65% av svenska e-handelsföretag att SEO är den enskilt viktigaste källan för att driva trafik.

Bara i Sverige görs det ca 40 miljoner sökningar dagligen, det är en ökning med drygt 10 miljoner på två år. Med dessa siffror som bakgrund bör bilden av SEO som en dagsslända i projektplanen snarast bytas mot något mer modernt flygande föremål som kontinuerligt finns där för att säkerställa kvalitet och räckvidd.

Planera tidigt för SEO

När lanseringsdagen väl är kommen är lösningen alltför ofta utom kontroll ur ett SEO-perspektiv. Det saknas tyvärr fortfarande kunskap på sinna håll att inse vilka risker en lansering utan en etablerad SEO-strategi på plats får för katastrofala effekter på räckvidd, kännedom och slutligen affären. En del företag tror tyvärr felaktigt att SEO är en engångsaktivitet som planeras först efter lansering. Glöm inte planera för SEO tidigt i projekt i allt från arkitektur till hur webbplatsen är kodad, fram till val av CMS och konfiguration och givetvis innehållet. Väl efter lansering bör arbetet fortsätta för att hålla jämna steg med konkurrenterna, vilket i sin tur nödvändiggör att företag följer Googles föränderliga riktlinjer och uppdateringar.

Vad får det för konsekvenser?

När företag går i lanseringstider utan att tänka igenom dessa frågor noggrant uppstår en mängd problem kopplat till den tidigare synlighet som byggts upp under flera års tid. Efter lansering behöver räckvidden öka och inte minska till följd av utebliven migreringsstrategi. Planera därför för lanseringen i tid och säkerställa att gammalt innehåll speglas mot ny framtagen innehållsstruktur för att bibehålla tidigare upparbetad sökvolym. Problemet som annars uppstår är att företag tvingas vidta åtgärder för att justera eventuella brister i lösningen och bromsar därmed ofta övrig nödvändig utveckling.

Beslutsfattare är inte sällan omedvetna om betydelsen av SEO och hur det påverkar tillväxt och utvecklingen. Arvet av okunnighet påverkar sedan all form av analys och uppföljning. Detta försvårar ofta motiven att integrera organiska sök i sin planerade mediestrategi. SEO behöver istället planläggas in som en effektiv möjliggörare för att driva träff trafik mot rätt slutdestination.

Arbeta smartare

Tänk dig att din webbplats symboliserar ert ”företag” och att kanaler som organisk sök, direkttrafik och hänvisningar är era anställda ”säljare”. Trafiken är dina “intäkter”. Om organisk söktrafik är din toppsäljare och står för +50 % av försäljningen, varför är det då er lägst betalda medarbetare?
För att lyckas med er digitala närvaro måste ni investera i SEO från början och fortsätta att vårda samtliga SEO initiativ löpande. Det kräver dock insyn och kontinuerlig anpassning för att säkerställa att ni håller rätt kurs. I slutändan handlar det om att erbjuda användarna det mest relevanta innehåll som söks på för att få svar på sin fråga. Har du mest relevant innehåll kommer besökarna till dig.

  • Börja med att ställa dig frågan, ”-hur ser vår befintliga SEO-strategi ut idag?”
  • Optimera ni för förra årets trender och SEO-rekommendationer eller årets?
  • Hur kommer sökbeteendet att utvecklas framåt?

5 rekommendationer

  • Ha inte så bråttom att genomföra taktiska förändringar. Arbeta strategiskt och långsiktigt. *Google utvecklas och anpassas löpande. Etablera ett liknande förhållningssätt till SEO i er organisation.
  • Integrera organiska sök i dina befintliga marknadsföringsstrategier.
  • Om organisk sök är det som driver störst andel besökare till webbplatsen, borde du inte spendera mer tid och resurser på det?
  • Google bryr sig om sina användare, och kommer att försöka förstå din webbplats och ert innehåll. Underlätta genom att säkerställ att du skapat bästa möjliga förutsättningar för att vinna viktig mark.

Kommentarer