Hållbar digital utveckling

Idag är konkurrensen allt större för företag som satsar digitalt, vilket innebär att möjligheterna att differentiera sig i samma utsträckning som tidigare minskar. Kravet på “time to market” ökar samtidigt som toleransnivån för lösningar som inte håller måttet är lågt hos användarna.

Det krävs idag mer av digitala tjänster än tidigare för att de ska lyckas överleva över tid. Detta ställer givetvis högre krav på att kontinuerligt optimera lösningarna utifrån användargenererad data. Att utveckla tjänster som inte levererar enligt framtagna mål är ett risktagande som får sina konsekvenser snabbare än man tror.

Ökade digitala satsningar ökar kraven på uppföljning

Allt färre vågar idag motsätta sig betydelsen av mätning och analys. I rapporten 2014 State of Marketing utförd av Sales Force svarade 98% av 2500 marknadsförare att de planerar att öka eller bibehålla sin digitala budget från föregående år med högst prioritet på analys och optimering.

  • Fokus på att nå ökade konverteringsgrader
  • Insamling och mätning av data för att underlätta datadrivna beslut
  • Öka & förbättra varumärkeskännedomen

I Forresters undersökning från 2012 på ämnet “Global Technology Marketing Benchmark Survey” angav 88% av de svarande att de regelbundet använder verktyg för analys och uppföljning. Trots detta säger sig 45% ha svårt att mäta och följa upp resultatet av sin marknadsföring. Hindret ligger inte längre i olika verktygs förmåga att påvisa en effekt eller trend, utan snarare i avsaknaden av framtagna indikatorer som tydliggör skillnaden mellan framgång och misslyckande. Dessutom saknas ofta ett utpekat ägandeskap för nyckeltal oavsett affärskritisk karaktär.

Hur vet man egentligen att något presterar mot uppsatta affärsmål bara för att lösningen fungerar rent funktionellt och varför fortsätter företag ta beslut utifrån en tro som saknar förankring i något annat än i en magkänsla? Här följer 3 tips för att etablera en mer data-driven kultur i en organisation;

Rekommendationer

1. Fokusera på engagemang

Kartlägg vart interaktionen sker mellan er och era kunder för att identifiera hur användaren kan engageras med rätt budskap vid rätt tillfälle. Undersök eventuella hinder för engagemang inom era valda digitala kanaler och forma en strategi för vad varje kanal ska uppnå. Vad utgör egentligen ett värdefullt besök inom varje kanal och hur görs den uppföljningen?

2. Utveckla en datastrategi

Initiera webbanalys tidigt i projektet och ta hjälp av en webbanalytiker för att identifiera mål och mått för framgång. Inventera all den data som era lösningar generar idag samt etablera en plan för hur den ska följas upp. Ta fram ett KPI-ramverk innehållande nyckeltal, målsättningar, ägandeskap samt rutiner för rapportering. Prioritera sedan nyutveckling utifrån hur nyckeltalen presterar.

3. Rapportera

Börja rapportera på några få KPI-er med koppling till dem övergripande målen. Saknas koppling mot kostnad eller intäkt så undersök mått som engagemang och aktivitet. Utforska mer visuella verktyg som Klipfolio eller Geckoboard som samlar statistik från hela ert digitala ekosystem presenterat i realtid. Använd sedan tiden ni sparar på att samla statistik från olika källor till att generera idéer utifrån insikter och optimera er digitala närvaro.

Kommentarer