Demokratisera er data för en hållbar utveckling

När företag och myndigheter expanderar sina digitala ekosystem till att idag mer likna galaxer, kommer krav på uppföljning hack i häl. Många skyndar med sin digitala expansion för att lansera lösningar till ett utsatt datum helt utan karta och kompass mot tydligt definierade effektmål.

Enligt en undersökning nyligen genomförd av Acando styr enbart hälften av företag och myndigheter sina digitala insatser baserat på mätbara mål och enbart tre av tio anpassar utvecklingen utifrån insamlad data. Att blunda för kvalitativa och kvantitativa insikter inför arbetet med till exempel sin nya webbplats, kampanj eller produkt är både oansvarigt och direkt dumt. Har du skyldighet att rapportera hur en investering betalat sig måste du kunna visa på insikter innan någon förekommer dig med frågor. Det är nu hög tid att demokratisera och tillgängliggöra data till hela organisationen.

alt

Geckoboard (verktyg för beslutstöd) genomförde en undersökning som visar att anställda idag hellre hör dåliga nyheter än inga nyheter alls. I USA och England svarade nio av tio anställda att de är intresserade av att följa hur det går för företaget. Samma studie visade att nästan åtta av tio anställda inte litar på ledningen i de fall rapportering om nuläget uteblir.

alt

Det går otroligt snabbt idag och att manuellt skapa sig en bild över kanalers effekt är enormt tidskrävande. Dessutom blir statiska rapporter snabbt daterade och med det även sitt erkännande i organisationen. Lösningen på dessa utmaningar är att automatisera relevant visualiserad data och att tillgängliggöra den i rätt kontext till rätt mottagare. Att följa sina nyckeltal och förutspå trender för att till exempel justera trafikdrivande initiativ är att hushålla klokt med sina ekonomiska resurser.

Rätt data i rätt (real)tid

Att följa marknadsinitiativ i realtid är fortfarande något av den heliga graalen på många marknadsavdelningar idag, produktbolag undantagna.

Att rapportera i realtid ger en förenklad bild av vad som händer här och nu och med det en större möjlighet att snabbare agera på avvikande trender.

Det kan exempelvis innebära att följa effekten av ett riktat innehåll, resultatet av ett pågående A/B test eller att studera besökarantalet under en tv-kampanj. Företag har historiskt haft svårt att nå ut med budskap till sina anställda i önskad omfattning, men trenden att presentera information med hjälp av skärmlösningar ökar.

alt

Från vissa delar av Europa kommer nu krav från myndigheter att informera anställda, elever och medborgare via digitala skärmar. Att visualisera hur digitala initiativ bidrar till nytta och effekt förändrar kommunikationen i det dagliga arbetet. Skärmarna bör placeras på platser där medarbetare samlas eller passerar samt innehålla tillräckligt med information för att möjliggöra dagliga beslut. De bör också vara intressanta nog för att skapa kännedom och kunskap.

Vad visualisering av data i realtid löser

  1. Målstyrt arbetssätt: Visualisering av data förenklar möjligheten för hela arbetsteamet att gemensamt peka ut en riktning och arbeta målstyrt. Det förändrar kommunikationen kring lösningar och tjänster.

  2. Stödfunktion: Tydligt rapporterade resultat hjälper oss att bygga en ny typ av medvetenhet kring effekter och nytta. Synliga trender hjälper teamet att snabbare fatta rätt åtgärder i det dagliga arbetet och blir i förlängningen en centraliserad källa för kvalificerat beslutsunderlag.

  3. Transparens: Insikterna stannar inte längre hos några få utvalda personer utan delas till hela organisationen. Enkelheten skapar ett bredare intresse och förståelse för digitala kanalers effekt på användaren.

Våga vara transparent

Många resonerar att det man inte ser, mår man inte dåligt av. Ett tankesätt som inte drar jämnt med ökade krav på ROI.

  • Är du ansvarig för att rapportera om nytta bör du inte fastna i diskussioner om exakta tal utan snarare fokusera på att berätta en historia bakom statistiken.

  • Förmedla det du vill få sagt och tänk ut vilken åtgärd som behöver kopplas till det visade resultatet. Är det viktigt att leverera insikter ut i organisationen så gör det viktigt.

  • Sätt in rätt resurser i tid och planera noga för hur ett datadrivet arbetssätt ska implementeras i verksamheten och hur rutinerna bör se ut för teknikval, uppföljning och åtgärder.

Med dessa delar på plats kvarstår enbart den egna förmågan att genomföra en kulturell förändring i hur ni arbetar med uppföljning för att på allvar demokratisera er data.

Kommentarer