Behåll kontrollen i er digitala utveckling

Har ni pga. tvingad utökad digital närvaro halkat på efterkälken med att behandla era kanaler med omsorg och kunskap om vad som fungerar? Lär er ta kontroll och vad ni behöver göra för att hitta vägen till en hållbar digital utveckling.

Reaktivt arbetssätt

Flertalet organisationer har under längre tid tvingats arbeta taktiskt och reaktivt med sin digitala närvaro till följd av okunskap och utdragna digitala förändringsprocesser utan förankring på rätt organisatorisk nivå. Tiden mellan strategi och utförande har varit längre än kundernas tålamod och långsammare än den samtida digitala utvecklingstakten. Som konsekvens har organisationers digitala tidsepok därför bestått till stor del av att kompensera låg synlighet med hjälp av nya externa och sociala kanaler. Snabba kickar som förvisso ger ökad synlighet, men ofta utan hänsyn till varumärket eller innehållet. Dessutom framtagna utan strategisk grund eller kunskap om effekt, nytta och värde.

Företags digitala ekosystem bestående av stödsystem, ägd och köpt media är inte sällan konstruerade på en grund byggd av plockepinn. Ofta med ett högt anskaffningsvärde som vid frågor om ekonomisk tillväxt, effektivitet eller lojalitet smärtsamt faller samman. Dessa ekosystem börjar allt mer påminna om himlakroppar med obebodda planeter och stjärnor som slutat brinna. Då rollen som ansvarig för samtliga kanaler och hela kundresan har levt i vakans behöver heller ingen ställas till svars för de konsekvenser som detta digitala slöseri får på både verksamheten och vår miljö.

Detta synsätt börjar nu kliva ur sitt mörker och fler får upp ögonen för att arbeta målinriktat med fokus på resultat. En stark bidragande orsak till detta är givetvis att allt fler organisationer bevisligen lyckats profitera på sina digitala lösningar. Ytterligare en orsak är de kvalificerade verktyg som möjliggör en ögonblicksbild av hur kanaler faktiskt presterar mot dess investering. Tiden för att sammanställa all mängd data ersätts nu istället av tid för att utifrån data skapa insikter och hypoteser för nästa digitala satsning. Att fortsätta bedriva digital utveckling utan vetskap om resultat eller insikter om kundresan kommer att straffa sig.

Våga bryta mönster

Företag behöver nu anpassa sig och vara ett kvalificerat stöd där kunderna befinner sig, i webbapplikationer och tjänster oavsett val av plattform. Det är därför hög tid att börja se utanför sin egna informativa företagswebb och sociala hygienkanaler för att istället fokusera på att lösa problem och skapa tjänster för sin målgrupp. Med det som utgångsläge kan företag inte längre blunda för den kunskap vi kan få tag på om målgruppen för att skapa nya innovativa och spännande tjänster.

Ska man fortsätta motivera för en växande digital närvaro behöver man kunna svara upp för dess affärsmässiga nytta. Detta kommer i sin tur att sätta fart på en reversibel strategisk process för att retroaktivt motivera för sitt konstruerade ekosystem. Det är i denna fas som respektive kanal på nytt får sitt syfte, sina affärsmål, digitala mål, KPI:er och vem i organisationen som ansvarar för och hur uppföljning ska ske. Som en naturlig effekt av detta kommer den digitala närvaron att rationaliseras. Resurser omfördelas istället till sådant som bevisligen ökar lojalitet och skapar ett affärsmässigt värde och kanaler som inte presterar släcks ner för att motivera en hållbar digital utveckling.

Sluta med

  • Bygg inte digital närvaro baserat på magkänslor. Det straffar sig.
  • Arbeta inte med leverantörer som tänker kortsiktigt utan hänsyn till ert varumärke eller organisationens resurser.
  • Att köpa trafik till en plattform utan engagemang är att bedriva konstgjord andning.

Börja med

  • Undvik att strategier blir till en skrivbordsprodukt genom att omge er med rätt kompetens som gjort resan tidigare.
  • Etablera ROI-beräkningar och KPI:er för era digitala kanaler och presentera resultat.
  • Identifiera vart i kundresan ni kan lösa ett hinder eller problem och bygg smarta tjänster.

Kommentarer