Mät tillväxt och lojalitet med Net Promotor Score (NPS)

De flesta företag arbetar utifrån strategin att långsiktiga kundrelationer och hög upplevd nytta bygger stark kundlojalitet. Hållbara lösningar, en tydlig omnikanalstrategi, automatiserad marknadsföring och ett innehåll som engagerar är alla medel för att bibehålla denna lojalitet. Givetvis kan lojalitet definieras för varje digital kanal och aggregeras till ett samlat index…

Läs mer

Använd Klipfolio som beslutstöd

Behovet av att synliggöra en fullständig bild över hur digitala kanaler, kundresor och KPI:er presterar i realtid, oavsett industrivertikal eller typ av lösning växer. I takt med att fler kvalificerade och kostnadseffektiva verktyg etablerar sig på marknaden blir skälen att inte använda dem allt färre. Ett av dessa verktyg…

Läs mer

Visualisera er data — 5 rekommendationer

Idag finns en mängd rådata tillgängligt bara några knapptryckningar bort. Möjligheten att förklara vad denna data egentligen berättar är avgörande för den löpande utvecklingen. Visualiseringar hjälper oss att tydligare kommunicera komplex rådata på ett mer transparent sätt genom strategisk rådgivning. Ingen hinner manuellt exportera data från den mängd datakällor som…

Läs mer

Håller ni jämna steg med Google?

Google har inte helt utan konkurrens tvingats hålla en aggressiv innovativ linje för att behålla sin ställning som marknadsledande. Om er framgång står intimt knuten till de tjänster som Google tillhandahåller står du samtidigt inför en hög risk om ni inte lyckas springa i samma utvecklingskurva. I en undersökning på…

Läs mer