Insight & Analytics Sverige på Slack

För att samla och öka kompetensspridningen bland Sveriges hårt arbetande digitala analytiker, SEO-konsulter och CRO-experter har jag skapat Slack-kanalen Insight & Analytics Sverige där nu ett trettiotal namnkunniga personer i branschen diskuterar nyheter samt delar erfarenheter, kunskaper och tips. Här diskuteras ämnen som Google Analytics, Google Tag Manager, SEO, CRO,…

Läs mer

Prognostisera försäljning från Google Analytics med R till Slack

Fördjupad analys med R För en produktanalytiker eller statistiker är det modulbaserade programmeringsspråket R gårdagens nyheter. Jag har medvetet valt att exkludera R från min verktygslåda tills att jag tvingats hantera större datamängder som får Excel att klappa ihop och gå för dagen. Men även som digital analytiker kommer du…

Läs mer

Hållbar digital utveckling

Idag är konkurrensen allt större för företag som satsar digitalt, vilket innebär att möjligheterna att differentiera sig i samma utsträckning som tidigare minskar. Kravet på “time to market” ökar samtidigt som toleransnivån för lösningar som inte håller måttet är lågt hos användarna. Det krävs idag mer av digitala tjänster än…

Läs mer

Always in Beta

För att utmärka sig bland sina konkurrenter idag behöver digitala lösningar snabbare nå ut på marknaden och löpande optimeras för ett mer hållbart hushållande av sina resurser. Detta är något som ställer höga krav på webbutveckling i form av arbetsprocesser, hållbara koncept, analys och ständig närvaro av en produktägare. Fler…

Läs mer