Använd Klipfolio som beslutstöd

Behovet av att synliggöra en fullständig bild över hur digitala kanaler, kundresor och KPI:er presterar i realtid, oavsett industrivertikal eller typ av lösning växer. I takt med att fler kvalificerade och kostnadseffektiva verktyg etablerar sig på marknaden blir skälen att inte använda dem allt färre. Ett av dessa verktyg är Klipfolio, en molnbaserad tjänst som grafiskt visualiserar olika kanalers samverkan och främjar ett datadrivet arbetssätt.

Bakgrund till utebliven uppföljning

Om du som privatperson investerar 100.000 kr i något som förväntas ge en avkastning, så vågar jag påstå att du kommer vara intresserad av att följa huruvida investeringen gav förväntad effekt eller inte. Det är trots allt dina pengar. Tyvärr saknas ibland engagemang och vilja hos en del företag och myndigheter när det kommer till att följa upp och optimera en investering, i synnerhet digitala. Historiskt har företag beställt intranät, externwebb eller en app av sin leverantör med projektmålen att 1) projektet ska levereras enligt budget, 2) av hög kvalitet och utan buggar och 3) på utsatt leveransdatum. Effekt, nytta och ROI ställs alltså åt sidan till förmån för andra mer projektrelaterade mål. Kanske för att pengarna inte tillhör någon personligen.

För att möjliggöra utvärdering krävs det mer motiverade målformuleringar med direkt koppling till vision, affärs- eller verksamhetsmålen. Mål som ex. förbättrad lojalitet, effektiviserad service, eller ökad försäljning är en betydligt mer kvalificerad grund att bygga på för att enklare motivera för löpande uppföljning.

Det är inte ovanligt att somliga förknippar utvärdering med rädslan att tillgängliggöra negativa resultat. Vilket kan spegla personers egna insatser och därmed utebli. Att budgetar för digitala satsningar sedan inte ökar kan därför ha sin logiska förklaring. Med saknade rutiner för uppföljning blir det svårt att skifta tankesättet från förvaltning till optimering och för byråer att arbeta som rådgivande när kvantitativa insikter helt saknas.

Ytterligare en anledning är att företag och myndigheter fortfarande håller sig sysselsatta med att lägga digital räls istället för att studera hur långt tåget färdats eller hur snabbt det går. Sökverktyg, responsiva lösningar och buggar går före uppföljning och optimering då man generellt sett ständigt i tid ligger bakom utvecklingen.

Fragmenterad datainsamling

Historiskt har vi som arbetat med analys av data behövt hämta statistik från varje enskild kanal och sedan försökt konstruera en överblick av hur fler kanaler korrelerar mot gemensamma mål. Ibland drar sig ansvariga från att besvara frågor om effekt då ingen haft tid att sammanställa statistik pga. nästa initiativ (som ex. en kampanj) redan påbörjats. Ett annat problem är att olika verktyg haft samma benämning på mätetal, men med differentierande definitioner. Följden har inneburit en hel del manuellt arbete med statiska rapporter som snabbt blir daterade och där den pedagogiska framställningen inte sällan begränsats av ex. en analytikers känsla för det visuella, fram tills nu.

alt

Utmaningar med dataanalys (källa: Econsultancy) (Svar på frågor om dataanalys. Procentsatsen anger hur stor andel som svarat ja på påståendet.)

 • Datan är fragmenterad: 72%
 • Datan är inte kompatibel med valt BI-verktyg: 52%
 • Olika definitioner av samma datatyper skiljer sig: 43%
 • Brist på standarder leder till oförmåga att översätta och förklara datan: 40%
 • Datan är svårtillgänglig: 39%
 • Inaktuell och otydlig data: 24%
 • Mängden data är inte statistiskt säkerställd: 18%

90% av all insamlad data har genererats de senaste 2 åren (Science Daily 2013).

Konsekvenserna av dessa utmaningar leder till att analys prioriteras ner pga. förståelsen för något som till en början inte är visuellt synligt. 90% av all insamlad data har genererats de senaste 2 åren (källa: Science Daily 2013). Något som bevisar att behovet av tjänster som lyckas tydliggöra ett kvalificerat beslutsstöd ökar. Vi vet även att hela 17% planerar att öka sin budget för digital marknadsföring i år (källa: Gartner). Samtidigt ökar kraven på annonsbudgetars ROI. Tid för att manuellt pussla ihop bilden av ett digitalt ekosystems effekt rationaliseras nu bort till förmån för automatiserade flöden i realtid.

Varför visualisera data?

 • Målstyrt: Visualisering förenklar möjligheten för ett team att gemensamt enas och arbeta målstyrt mot uppsatta mål. Detta förändrar även snabbt kommunikationen mellan kund och leverantör i hur vi talar om olika lösningar.

 • Stödfunktion: Data hjälper oss att bygga en ny typ av medvetenhet kring effekter och nytta. Synliga trender hjälper även projektmedlemmar att anpassa sig i rätt riktning utifrån mer kvalificerat beslutsunderlag.

 • Transparens: Insikterna stannar inte längre hos några få utvalda personer utan kan tillgängliggöras för en hel organisationen. Enkelheten skapar dessutom bredare förståelse för digitala kanalers effekt på affären och verksamheten.

Så funkar det

Att enklare förstå vilka insatser som gör ett företag framgångsrikt är en sund överlevnadsförmåga. Tid för mer eller mindre kvalificerade antaganden är nu förbi. Studier visar att beslut baserat på data innebär förkortade processcykler, ökade intäkter och minskade kostnader. Klipfolio är ett verktyg för Business Intelligence och hjälper oss att överskådligt i realtid se avkastningen av digitala kanaler och hur komplexa användarresor leder fram till konvertering.

Verktyget som börjar bli en branschstandard sammankopplar kostnadseffektivt och flexibelt olika datatjänster som tex. webbplatsstatistik, (Adobe Analytics, Google Analytics, Webtrends, Piwik) SEO (Search Metrics, SEOMoz), CRM (SalesForce), sociala media (Facebook, Twitter, YouTube mfl.), verktyg för server status (Pingdom), projektverktyg (Basecamp), digital annonsering (Google AdWords, Display Network, DoubleClick mfl.) eller data som kan importeras från ex. Microsoft Excel, Google Drive eller databaser. Egentligen från alla verktyg och kanaler med möjlighet att pusha data via API:er.

alt

Fördelar med Klipfolio:

 • Hög flexibilitet och ett brett bibliotek av färdigkopplade tjänster

 • Möjlighet till att grafiskt anpassa en dashboard till vald grafisk profil

 • Klipfolio är byggt för att presenteras på storskärm från vanliga webbläsare

 • Du slipper gå via en IT-avdelning, vilket i regel innebär kortare ledtider

 • Klipfolio använder SSL/TLS och har hög säkerhet på sina tjänster Beräkna och segementera stora mängder data från olika källor

Teknik lösning

Klipfolio kan utan anpassning presenteras på samtliga enheter med ett operativsystem innehållande en skärmläsare. Detta betyder att du kan följa framtagna KPI:er i mobilen, läsplatta eller på en storskärm. Det är rekommenderat att använda större skärmar avsedda att stå på under längre tid med en mjukvara som enkelt växlar mellan olika vyer och typer av innehåll.

Dem som saknar hjälpmedel att följa effekter av sina insatser blir idag snabbt akterseglade av sina konkurrenter. Genom en storskärm placerad väl synlig i organisationen som pedagogiskt visar hur lösningen når etablerade mål hjälper er att snabbt agera på trender. Något som både skapar teamkänsla, men även ett skärpt fokus på nuläge såväl som målet som ska uppnås.

alt

Samla insikter

Tekniken smyger sig ikapp traditionell marknadsföring, men förmågan att övervaka, spåra och hantera effekten behöver ta ett nästa kliv. Att samla insikter om kundbeteenden som ex. inköpsbeslut och inte enbart om produkten, hjälper företag att bli mer kundcentrerade. De som lyckas integrera insikterna till kommande tjänster och marknadsaktiviteter kommer att kunna leverera en överlägsen kundupplevelse.

Men för att bli mer effektiv behöver statistiken levereras snabbt, ofta i realtid och på ett sätt beslutsfattare förstår. Statistiken behöver även vara framåtblickande för att förstå möjligheter snarare än rapporter som visar hur man presterat bakåt i tiden.

Klipfolio hjälper till att kombinera data från CRM-system, sociala media och analysverktyg tillsammans med den data du själv väljer att skicka eller importera till verktyget. Du bestämmer själv hur du skräddarsyr dina vyer utifrån behov och önskemål. Arbetar du med onlinemarknadsföring? Här är några exempel på vad som vore möjligt att visualisera med hjälp av Klipfolio.

Marketing Automation

 • Se i realtid hur er “marketing funnel” når slutlig konvertering

 • Analysera konverteringsgrader som leads, opportunitys och wins

 • Kombinera marketing automation och analys för att förstå kundresor

CMO Dashboard

 • Prioriterade marknads KPI:er lättillgängligt i realtid

 • Kombinera data från olika källor till en samlad bild för att snabbare utvärdera kampanjresultat

Sociala media

 • Jämför hur era olika sociala media kanaler presterar

 • Analysera demografisk data och lära känna din målgrupp på djupet

 • Undersök hur besökarna rör sig från sociala media till er webbplats och vidare in i ert CRM-verktyg

SEO

 • Följ hur era viktiga sökord rankar på sökmotorer över tid och mot konkurrenter

 • Se hur er SEO-strategi konverterar mot era webbplatsmål

 • Kombinera SEO-data med andra kanaler för att förstå samband fram till konvertering

E-postmarknadsföring

 • Spåra klick, andel öppnade e-mail i realtid samtidigt som ditt utskick görs

 • Hur en e-postkampanj genererar nya leads, kunder eller intäkt

 • Sammanlänka webbplatsstatistik med sociala media och e-postkampanjer för en helhetsbild

alt

Kommentarer